Getuigenissen en artikels

De schijnheiligheid rond abortus

Fernand Keuleneer


Verschillende politieke partijen hebben wetsvoorstellen ingediend om de abortuswet aan te passen. Ze staan erop dat een tekst vóór de zomervakantie wordt gestemd, althans in de commissie justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het kan niet worden uitgesloten dat de regering tegen die tijd haar eigen ontwerptekst zal voorleggen. 

Lees meer: https://www.standaard.be/cnt/dmf20180606_03549082  

Getuigenis van Amandine

Ik ben student verpleegkunde in Brussel en een van mijn stages vond plaats op de afdeling Gynaecologie te Charleroi.

Op een dag wordt mij gevraagd om verantwoordelijk te zijn voor een patiënt waar een vrijwillige zwangerschapsafbreking is gepland op het einde van de dag. Ik voel me daar erg ongemakkelijk bij. Dit is waarschijnlijk op mijn gezicht te lezen en mijn supervisor bevraagt mij. Ik zeg haar dat ik denk dat ik daarmee niet om kan gaan.

Naar aanleiding van dit voorval roept ze het team bijeen en het blijkt dat ik geen keus heb.

Ik voel me nog steeds veroordeeld en erg ongemakkelijk en hoor over mij zeggen: "Jij laat voor ons het vuile werk achter! Dat gaat niet."

Als gevolg hiervan was mijn stageverslag negatief met de opmerking "Gebrek aan teamgeest".

Ik vind dat ik geen geluk had. Dat was heel moeilijk.