Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, enz.) én burgers in België van alle strekkingen en filosofieën die, op basis van onze klinische ervaring en reflectie, onze bezorgdheid willen uiten in verband met de huidige wetsvoorstellen over abortus. Deze voorstellen hebben als doel om abortus uit het Strafrecht te halen en de meeste daarvan om er een medische daad en een recht van te maken. Onze zorg is dat deze wetswijzigingen de vrijheid van de zorginstellingen en de gewetensvrijheid van de zorgverleners ernstig zullen bedreigen en dat ze hierdoor nog meer onder druk zullen komen te staan.